Home meestergetal 33 – geestelijk bewustzijn

33 – geestelijk bewustzijn

33 – geestelijk bewustzijn, kracht en macht

33 - geestelijk bewustzijnHet getal 33 is het machtigste van alle cijfers en betekent bewuste geestelijke dienstbaarheid. Het is liefde in de goddelijke zin van het woord; wat dit betreft kent het geen grenzen. Absolute verdraagzaamheid, geduld en begrip, het in praktijk brengen van universele wetten van harmonie, dienstbaarheid aan de mensen op het hoogste niveau met uitschakeling van dke vorm van eigenbelang en onthechting van het matèriële zijn allemaal attributen van het getal 33. Dit getal kan de hoogste graad van geestelijk bewustzijn bereiken en de grootste inspiratie deelachtig worden; meestal is er sprake van ongelooflijke psychische kracht. Er is maar weinig dat niet binnen het bereik van de 33 ligt en hoe deze geweldige macht en kracht wordt gebruikt, is afhankelijk van de ziel die aan deze vibratie beantwoordt.

De negatieve aspecten van de 33 zijn dezelfde als die van de 6, maar dan geïntensiveerd en daardoor veel destructiever. Aangezien slechts oude en ervaren zielen met dit getal worden ‘gezegend’, manifesteren de negatieve eigenschappen zich gelukkig maar zelden. Iemand die hiertoe toch vervalt, komt meestal vrij snel van zijn dwalingen terug. Je moet proberen volledig tot het besef te komen dat je inderdaad over een ‘meesterziel’ beschikt en daarmee over enorme macht, kracht en kundigheid. Tegelijk moet je ervan doordrongen zijn dat dit een zeer grote verantwoordelijkheid op jouw schouders legt. Dat gaat namelijk met deze gave samen.

je kunt dit delen