Home meestergetal

meestergetal

meestergetal

Twee dezelfde getallen naast elkaar, zoals een 11, 22 en 33, noemen we een meestergetal. Wanneer we bij het berekenen in de numerologie een meestergetal tegenkomen noteren we deze als een 11/2, een 22/4, een 33/6. Zowel in een geboortedatum áls in een numeroscoop kunnen één of meerdere meestergetallen voorkomen. Indien er veel meestergetallen voorkomen in een numeroscoop, verwijst dit naar een ontwikkeld gevoel voor omgang met kinderen, mensen, dieren of natuur.

Voor alle Meestergetallen geld dat ze pas ná het 40ste levensjaar tot ontplooiing kunnen komen. De kracht en betekenis van een meestergetal komt doorgaans niet tot uiting voordat de ziel is ‘ontwaakt’ of bewust is geworden. Tot die tijd leven we de enkelvoudige frequentie van het meestergetal: 2, 4, 6. De werking van het dubbele getal zien we dan ook pas tot uitdrukking komen, in de tweede helft van het leven, zo rond het 40ste levensjaar. En dat is meestal na een omwenteling of crisisperiode die rond die leeftijd plaatsvindt. Een crisis dwingt ons om op een andere manier te gaan denken en anders tegen ons leven aan te kijken.

meestergetal 11meestergetal 22meestergetal 33

je kunt dit delen