Home lotsbestemming lotsbestemming 9

lotsbestemming 9

lotsbestemming 9

lotsbestemming 9Onbaatzuchtigheid. Jouw leven behoort niet jezelf maar anderen toe en je moet leren jouw medemensen te dienen, waarbij je jezelf volledig wegcijfert. Wil je iets van deze vibratie kunnen begrijpen, dan moet je eerst het getal hiervóór (de 8) bestuderen. Via dat pad moet je nu leren onbaatzuchtig jouw diensten te verlenen. Door alle tijden heen is de uiteindelijke opdracht van de mens geweest zich volkomen onzelfzuchtig voor zijn broeders in te zetten en het is aan jou de waarde en de betekenis hiervan te doorgronden.

Denk eerst aan de ander en pas dan aan jezelf. Zie welk effect jouw woorden en daden op jouw medemensen hebben, kijk waar je de helpende hand kunt bieden. Wees bereid dingen van jezelf op te geven, opdat anderen erover kunnen beschikken en streef naar kennis en wijsheid, opdat je die met anderen kunt delen.

Dit is de tijd om jou begrip, liefde, meegevoel, verdraagzaamheid en edelmoedigheid eigen te maken. Geef vrijelijk en zonder terughoudendheid. Beschouw alle mensen als jouw broers en zussen. Bevrijd jezelf van vooroordelen. Leer niet te oordelen, niet te veroordelen, te remmen, te limiteren of gezag uit te oefenen. Ontwikkel jouw menselijk begrip, jouw geduld, jouw tolerantie en jouw tact ten aanzien van de hele mensheid.

Geef jezelf, want daarin ligt de ware betekenis van dienstbaarheid. Help mee de wereld een betere plaats te maken om in te leven. Begin daarmee in jouw eigen kleine wereldje en probeer zo te zijn als je zou willen dat anderen waren.

je kunt dit delen