Home lotsbestemming lotsbestemming 33

lotsbestemming 33

lotsbestemming 33

lotsbestemming 33Zelfkennis. Jouw taak is jezelf werkelijk te leren kennen; te weten wie of wat je wezenlijk bent. Je moet leren dat jij en jouw Schepper waarlijk één zijn. Ben je daar tot in het diepst van jouw ziel van doordrongen, dan zal je ook die kracht en de macht die daarmee gepaard gaan, leren begrijpen. Je moet leren hoe deze macht, de wetten die het leven regeren en het uitdragen van de waarheid in praktijk te brengen.

Heb je deze wijsheid en kennis eenmaal verworven, dan zal niemand je verder meer iets hoeven te vertellen. Je laat dan zien hoe en wat een menselijk wezen werkelijk is en zou moeten zijn. Je laat zien over welke krachten we kunnen beschikken wanneer we wezenlijk zijn ontwaakt. Je moet jouw krachten inzetten voor het aankweken van meer begrip.

Je dient anderen voor te gaan, de waarheid te verspreiden en te demonstreren hoe een eenheid tot stand is te brengen tussen de stoffelijke en de spirituele wereld: doe alles wat je noodzakelijk acht. Niemand op aarde kan deze weg werkelijk bevatten, dat is pas mogelijk wanneer de mensheid echt volwassen is geworden. We kunnen er echter wel naar streven, opdat we ervoor klaar zijn als de tijd daar is.

je kunt dit delen