Home dubbele getallen boodschappen uit het universum

boodschappen uit het universum

boodschappen uit het universum

Net als velen heb jij uiteraard wel eens één van de volgende cijfercombinaties gezien. Deze cijfercombinaties kunnen te maken hebben met de gedachten die je op dat moment bezigt. Maar ook met de elementen waaraan je vanuit het universum aan werkt en op jou van invloed zijn. Het kunnen dus universele invloeden of boodschappen zijn op jouw dagelijkse gedachten.

1010, 0101, 1001, 0011, 1100

“Je gedachten vormen een eenheid – zijn in lijn – met je spirituele pad én met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

2020, 0202, 2002, 0022, 2200

“Je gedachten vormen een eenheid en zijn in lijn met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

3030, 0303, 3003, 0033, 3300

“Een kosmisch ‘Ja!’; je gedachten vormen een eenheid en zijn in lijn met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

4040, 0404, 4004, 0044, 4400

“Een kosmisch ‘Nee!’; je gedachten vormen geen eenheid en zijn niet in lijn met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

5050, 0505, 5005, 0055, 5500

“Er heeft een verandering plaatsgevonden in je denken die een eenheid vormt met – of in lijn is met – de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

6060, 0606, 6006, 0066, 6600

“Je gedachten zijn momenteel niet in balans met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

7070, 0707, 7007, 0077, 7700

“Je hebt een levensles geleerd die in lijn is met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

8080, 0808, 8008, 0088, 8800

“Een levensfase komt binnenkort tot een einde en dit is in lijn met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

9090, 0909, 9009, 0099, 9900

“Een levensfase is geëindigd en dat is in lijn met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

000, 0000

“Je gedachten vormen een eenheid met en zijn in lijn met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

je kunt dit delen