Home dubbele getallen boodschappen op je spirituele pad

boodschappen op je spirituele pad

boodschappen op je spirituele pad

het onderstaande overzicht van boodschappen kunnen door onze spirituele gidsen worden gebruikt. Met deze boodschappen begeleiden ze ons, om ons op onze spirituele pad te volgen. Het universum of onze gidsen laten ons met deze codes weten hoe we bezig zijn en wat onze volgende stap bij voorkeur zou moeten of kunnen zijn.

1010, 0101, 1001, 0011, 1100

“De gedachten die je hebt vormen een eenheid – of zijn in lijn – met je spirituele pad én met de astrologische elementen die op jou van invloed zijn.”

111, 1111

“Je gedachten zijn correct (juist, passend, kloppend) voor de nieuwe cyclus van je leven en zijn in lijn met je spirituele pad. Ga zo door en volg deze gedachten, want ze hebben betrekking op een nieuwe cyclus in je leven die met je spirituele pad te maken heeft.”

121, 1221, 2121, 2211, 1122

“De gedachteketen die je nu hebt is correct (juist, passend, kloppend) en in lijn met je spirituele pad. Deze gedachten zijn nu je focus, en opvolging geven aan deze gedachten zal je verder brengen op je spirituele pad. Heel simpel gesteld geven deze codes aan: ‘Je bent je pad aan het volgen!’.”

131, 1331, 1313, 3311, 1133

“Deze codes geven een kosmisch ‘Ja!’ aan. De gedachten die je nu hebt maken deel uit van en horen thuis op je pad. “

141, 1441, 1414, 4411, 1144

“Deze codes geven een kosmisch ‘Nee!’ aan. De gedachten die je nu hebt maken geen deel uit van je pad.”

151, 1551, 1515, 5511, 1155

“Deze codes geven aan dat er zojuist een verandering op je levenspad heeft plaatsgevonden. Of je dit nu wel of niet leuk of prettig vindt: het is op dit moment kloppend (passend, juist) voor jou en maakt deel uit van je spirituele pad. Ga door in de nieuwe richting.”

161, 1661, 1616, 6611, 1166

“Deze codes geven aan dat je gedachten niet in balans zijn met je spirituele pad. Deze codes zijn als bewegwijzeringsbordjes die onze spirituele gidsen gebruiken om ons op het juiste pad te houden en te voorkomen dat we verkeerde paden inslaan. Deze codes zijn het tegenovergestelde van 121, 1221 etc. en maken je erop attent dat je focus is weggegleden van je spirituele pad. Simpel gezegd geven deze codes aan: ‘Je bent niet je pad aan het volgen!’.”

171, 1771, 1717, 7711, 1177

“Deze codes geven aan dat je een les geleerd hebt die deel uitmaakt van je spirituele pad. De les die je geleerd hebt is er één waarvan je spirituele gidsen graag wilden dat je hem zou leren. Het is een belangrijke les die noodzakelijk is om je pad te kunnen vervolgen.”

181, 1881, 1818, 8811, 1188

“Deze codes geven aan dat een fase van je leven op het punt staat te eindigen. De gedachten die je nu hebt met betrekking tot een bepaald deel van je leven zijn in lijn met je spirituele pad, en door gehoor aan deze gedachten te geven zal de fase waarover je nadenkt uiteindelijk tot een einde komen.”

191, 1991, 1919, 9911, 1199

“Deze codes geven een completering of afronding van een fase van je spirituele pad aan. Die fase is misschien nog niet daadwerkelijk afgerond op het moment waarop je deze code(s) ziet, maar als je gehoor geeft aan de gedachten die je hebt wanneer je deze code(s) ziet, zal de betreffende fase volledig worden afgerond.”

je kunt dit delen