1 – de enkeling

1 – de enkeling

1De 1 – de enkeling staat alleen, op zichzelf en meestal op een vooruitgeschoven plek. Hij is de initiatiefnemer, de schepper, de pionier; een mens die waarlijk onafhankelijk is en die getuigt van individualiteit, originaliteit en voortvarendheid.

Jij geeft het tempo aan, je bent de leider, de dirigent. Dit is het getal van de activiteit, het aansporen, de wilskracht, het initiatief, de bezitsdrang, de macht en de inventiviteit. Jij bezit moed, je gelooft in jezelf en in je ideeën, je wenst anders te zijn dan anderen, meester over je eigen geest en levensstijl. Je handelt snel en intelligent. Jij bent de baanbreker en komt in opstand tegen het gezag van anderen.

In negatieve zin vertegenwoordigt het getal 1 iemand die graag alles uitstelt, koppig is, lui, afhankelijk, zelfzuchtig en zwak van karakter. Zo iemand neigt tot egoïsme, werkt remmend op anderen, is tiranniek en dol op tegenspreken. Hij probeert altijd de baas te spelen en loopt over iedereen heen. Het grootste gevaar dat de 1 bedreigt, is egocentriciteit.

Wat de 1 in de eerste plaats dient te ontwikkelen is een vriendelijke houding en een grote interesse ten aanzien van zijn medemensen.

je kunt dit delen