Home

numerologie

numerologie

Numerologie is de kennis der getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Zij hadden zich gerealiseerd dat alles een trillingsgetal heeft. Ze wisten dat de universele wetten niet slechts voor de mensen golden maar ook voor de dode stof en dat ze konden worden gebruikt om zowel mensen als zaken te determineren. In feite zijn het juist deze wetten die onze individualiteit bepalen.

Elk getal heeft zijn eigen vibratie- of trillingsinvloed en daarmee zijn eigen speciale kenmerken. Door deze trilling heeft elke getal invloed op ons leven. Door toepassing van enkele simpele regels en formules kan het ons duidelijk worden op welke wijze deze invloeden een rol spelen.

numerologie

je kunt dit delen